TITUL5 ROK ČETL
MÁM
CHCI
SHÁNÍM
NABÍZÍM
POZNÁMKA
avengers-USA
-

-

-

-

-
young
batman-USA
-

-

-

-

-
batman vs predator1-3
batman-USA
-

-

-

-

-
dark knight strike back 1-3
superman-USA
-

-

-

-

-
red son
terminator-USA
-

-

-

-

-
1-4